[WikiBG-Info] Относно цитиране на статия...

Alexander Marinov samarillo2 at yahoo.co.uk
Tue Dec 3 10:24:32 EET 2019


Здравейте, 

Бих искал да посоча статия от Уикипедия, която се цитира свободно в литературен текст; как е правилно да го направя?
Ще очаквам Вашия отговор. Благодаря Ви предварително!
Поздрави,Александър Маринов
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20191203/1084744a/attachment.htm>


More information about the info-l mailing list