[WikiBG-Info] Re: достоверност на информацията

Alexander Keremidarski salle at salle.online.bg
Tue Oct 23 17:07:46 EEST 2018


On 10/23/18 2:43 PM, Петранка Гуринова wrote:
> Привет на екипа на Уикипедия - България,
> Попаднах на статия в Уикипедия, в която се твърди, че българин е номиниран
> 6 пъти за Нобелова награда за литература. Това силно ме изненада и проверих
> на сайта на Нобеловата награда. Там не открих подобна информация> Проверка извърших тук -
> https://www.nobelprize.org/nomination/redirector/?redir=archive/

Доколкото разбирам на този уебсайт може да се търси информация за номинации само 
до 1965-та година.

Сале


More information about the info-l mailing list