[WikiBG-Info] Re: достоверност на информацията

Alexander Keremidarski salle at salle.online.bg
Tue Oct 23 16:36:31 EEST 2018


On 10/23/18 2:43 PM, Петранка Гуринова wrote:
> Привет на екипа на Уикипедия - България,
> Попаднах на статия в Уикипедия, в която се твърди, че българин е номиниран
> 6 пъти за Нобелова награда за литература. Това силно ме изненада и проверих
> на сайта на Нобеловата награда. Там не открих подобна информация. Става
> въпрос за две публикации в Уикипедия -
> https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_ref-Description_of_Motives_for_Nomination_3-0
> и
> https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-Description_of_Motives_for_Nomination-14
> Проверка извърших тук -
> https://www.nobelprize.org/nomination/redirector/?redir=archive/
> Нямам възможност да прегледам книгата, цитирана под статията за Иван
> Бързаков, затова ви моля да проверите още веднъж източниците си (най-вече
> книгата) и да ми кажете откъде идва вашата информация за номинациите на
> въпросния автор.
> Оставам в очакване на вашия отговор!

Няма нужда да чакате. Можете направа да редактирате въпроснити статии като е 
добре да цитирате източника който сте намерили.

Сале


More information about the info-l mailing list