[WikiBG-Info] достоверност на информацията

Петранка Гуринова petranka.gourinova at gmail.com
Tue Oct 23 14:43:35 EEST 2018


Привет на екипа на Уикипедия - България,
Попаднах на статия в Уикипедия, в която се твърди, че българин е номиниран
6 пъти за Нобелова награда за литература. Това силно ме изненада и проверих
на сайта на Нобеловата награда. Там не открих подобна информация. Става
въпрос за две публикации в Уикипедия -
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_ref-Description_of_Motives_for_Nomination_3-0
и
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-Description_of_Motives_for_Nomination-14
Проверка извърших тук -
https://www.nobelprize.org/nomination/redirector/?redir=archive/
Нямам възможност да прегледам книгата, цитирана под статията за Иван
Бързаков, затова ви моля да проверите още веднъж източниците си (най-вече
книгата) и да ми кажете откъде идва вашата информация за номинациите на
въпросния автор.
Оставам в очакване на вашия отговор!
С уважение: Петя Гуринова
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20181023/8522b0de/attachment.html>


More information about the info-l mailing list