[WikiBG-Info] Въпрос отностно изчезване на данни

Михаил Андреев mihail.andreev at abv.bg
Mon Oct 15 09:24:06 EEST 2018


Здравейте, искам да попитам следният въпрос. Тази статия https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE се опитваме да сложим неща като лого и информация, но всеки път когато я добавим тя изчезва. На какво се дължи това и как може да се промени?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20181015/efc5b7e0/attachment.html>


More information about the info-l mailing list