[WikiBG-Info] Покана за избор на делегати и предложения за теми за ЦИЕ Среща 2018 в Лвов

vassia atanassova vassia.atanassova at gmail.com
Sat Jul 21 17:39:10 EEST 2018


Поставям тук превод на писмото за ЦИЕ срещата на 2018, което дойде вчера в
пощенския списък на Уикимедианските общности от Централна и Източна Европа.
Снощи по време на Уикимания имаше и ЦИЕ среща, на която със Спасимир
<https://meta.wikimedia.org/wiki/User:%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80>
 и Vodnokon4e <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Vodnokon4e> присъствахме,
и бяха обявени допълнителни подробности.


Превод от: http://listy.wikimedia.pl/pipermail/wmcee-l/2018-July/001300.html
Уважаема ЦИЕ общност,Както знаете, Уикимедианската среща на Централна и
Източна Европа за 2018 г. ще се проведе на 13-15 октомври в Лвов, Украйна и
се организира от Уикимедия Украйна. Днес имаме за вас две обявления:1)
Регистрацията на Срещата е отворена.Всяко сдружение / потребителска група /
общност от ЦИЕ може да изпрати двама делегати, за които от бюджета на
конференцията ще бъдат покрити разходите за транспорт и настаняване. В
апликационните си форми, тези делегати трябва да представят препратка към
решението на борда, групата или общността си, с което са одобрени за
представители.Сдружението / потребителската група / общността може (и е
добре дошла) да изпрати и повече участници, но техните разходи трябва да се
поемат от съответното сдружение или участник.Искаме конференцията да бъде
разнообратна и продуктивна. Насърчаваме сдруженията и общностите в ЦИЕ да
излъчат разнообразни представители. Приветстваме участници, които ще върнат
в общността си своя опит и ще го споделят. Вижте повече подробности на
страницата в Мета:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018/ParticipantsАпликационната
форма се намира на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesWvlxUuaHtF8eK8BzZ2d3bdOFDcbnrWzo_1W8nhsDz0_g5A/viewformРегистрацията
приключва на 10 август 208, 23:59:59 (UTC).2) Също отворена е и поканата за
предложения за теми на конференцията.Предложенията трябва да са свързани с
една или повече от темите, подбрани на база на предварителното проучване.
Крайният срок за подаване на темите е 26 август 2018, 23:59:59 (UTC).Списъкът
с темите и насоките за подаване на предложения могат да се намерят на адрес:
 https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018/SubmissionsАко
имате някакви въпроси, моля свържете се с нас на ceem2018 at wikimedia.org.ua и
с радост ще ви помогнем.Очакваме ви с нетърпение в Лвов.От името на екипа
на Уикимедианската ЦИЕ среща 2018,Микола Козленко (NickK)Заместник-председател
на Борда на Уикимедия Украйна


Слагам превод на страницата в Мета с инструкциите за избор на участниците.


Превод от: m:Wikimedia_CEE_Meeting_2018/Participants
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018/Participants>
Групи участници

  - Група 1: участници, които имат пътна стипендия от сдружението или
  потребителската група, която представляват. Няколко по-големи организации в
  региона имат средства в годишния си бюджет за такива случаи.
  - Група 2: участници, които кандидатстват за пътна стипендия от
  организаторите на Уикимедия ЦИЕ Среща 2018 като представители на своето
  сдружение / потребителска група / общност. В бюджета на конференцията има
  средства за около 60 пътни стипендии за такива участници.
  - Група 3: лектори по покана.

Критерии

Участниците на срещата се очаква да представляват своите сдружения /
общности на конференцията. По тази причина е силно препоръчително
участниците да са избрани от общността и да предоставят препратка към
съответната уики дискусия / решение на борда и т.н.

Всяка общност от ЦИЕ може да изпрати двама делегата, чиито разходи за
пътуване, настаняване, виза и т.н. ще бъдат поети от бюджета на
конференцията. Сдружението / общността може, и се насърчава, да изпрати
допълнителни участници, но разходите по тяхното участие следва да се поемат
от сдружението или самите участници.

Ако има повече кандидати за стипендии, отколкото организационния екип на
срещата може да предвиди, смятаме да поканим най-активните и ангажирани
уикимедианци, основно на база техните предложения за теми (ако са подали
такива) или историята на техните онуики и офуики сътрудничества.
Правила за избор на делегати

За да бъде успешна конференцията е от ключово значение сдруженията /
общностите съзнателно да изберат своите делегати. Участниците трябва да
дойдат в Лвов, за да учат и да споделят наученото, но също и да върнат
информацията и наученото обратно в тяхната общност. Търсим делегати, които
ще бъдат активно ангажирани преди, по време и след конференцията и са в
позиция да представляват общността си. Идеалните кандидати са хора, които:

  - са ангажирани с процесите на вземане на решения в организацията си,
  - полагат усилия да формират бъдещето на движението,
  - специалисти по сътрудничествата,
  - ръководят програми.


Слагам превод и на страницата от Мета за предложенията за теми
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018/Submissions>.

Необходимо е да отбележа, че вчера по време на ЦИЕ срещата на Уикимания,
бях официално поканена за член на програмния комитет на срещата, т.е.
именно екипът, който разглежда предложенията. Като вътрешна информация,
веднага мога да кажа, че тази година с приоритет ще бъдат форматите тип
работилница, обучение и дискусии за стратегията на Уикимедия '2030 за
разлика от предишни години, когато основната част от програмата бяха
презентациите на локални проекти.


Превод от: m:Wikimedia CEE Meeting 2018/Submissions
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018/Submissions>

На базата на резултатите от проведеното проучване, Програмният комитет
реши, че следните списък от теми трябва да бъдат взети предвид, когато се
подават предложенията за лекции, работилници и дискусионни панели:

  1. Стратегически дискусии:
   - Повишаване нивото на сътрудничество на ниво общности.
   - Нови трансгранични проекти – вместо или в допълнение към ЦИЕ Пролет.
   - Привличане на нови редактори и създаване на комфортна среда за тях.
   - Развиване на малките общности.
   - Внедряване на Уикимедианската стратегия 2030 strategy в региона на
   Централна и Източна Европа.
   - Неравнопоставеност на половете.
  2. Развиване на капацитета:
   - Създаване и развиване на местните общности. Признаване от Фондация
   Уикимедия. Подкрепа за малките общности.
   - Уикиданни и интеграцията им в локалните уикита.
   - Привличане на нови редактори.
   - Комуникиране с партньори (outreach), конкретно в областта на
   образованието.
   - Разрешаване на конфликти.
   - Справяне с платеното редактиране.
   - Създаване и използване на модели за споделяне на придобития опит
   (learning patterns).
   - Технически умения, в частност такива за ускоряване на редактирането.
  3. Работни групи:
   - Трансгранично сътрудничество (няколко различни теми за
   сътрудничество, в частност състезания за писане на статии, GLAM (галерии,
   библиотеки, архиви, музеи) и други проекти).
   - Трансгранични състезания: ЦИЕ Пролет, Уики обича Земята, Уики обича
   паметниците, Европейско състезание за научна фотография,
Уикиекспедиции. В
   частност, много от респондентите изразиха желание да дискутират
бъдещето на
   ЦИЕ Пролет, или друго състезание, което да замени ЦИЕ Пролет.
   - Застъпничество и Авторски права.
   - Неравнопоставеност на половета.


Предложенията за теми се изпращат директно до организаторите. По въпроса за
излъчването на двама участници на конференцията, бих предложила отново
мястото на това обсъждане да е на Мета (m:Talk:Wikimedians_of_Bulgaria
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikimedians_of_Bulgaria>). Предвид
обявения срок - 10 август (3 седмици), вероятно най-добре е да се предвиди
една седмица за номинации и две седмици за гласуване. Ако има постъпили
кандидатури до 28 юли, си позволявам да ви изпратя ново напомняне и за
двуседмичното гласуване на номинациите. Предварително благодаря за
участието ви и поздрави от Уикимания Кейп Таун! :)

Вася / Spiritia

-- 
Imagine a world in which every human being can freely share the sum of all
knowledge.
Help us make it a reality! http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20180721/f777541c/attachment-0001.html>


More information about the info-l mailing list