[WikiBG-Info] Re: статия Югозападен университет

Luchesar V. ILIEV luchesar at wikimedia.bg
Thu Apr 6 16:54:12 EEST 2017


On 06/04/17 12:56, Tsvetan Stoianov wrote:
>  Здравейте, пиша Ви по повод корекция на гореспоменатата статия, от
> 15.11.2015 ректор вече е Борислав Юруков.

Благодаря Ви за забележката, но не забравяйте, че Уикипедия е свободна
енциклопедия, която __всеки__ може да редактира -- включително и Вие!

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F

Затова, когато срещнете неточности или пропуски, не се колебайте и сам
да ги поправите. Уикипедия наистина има нужда от Вашата помощ! ;)

Поздрави,
Лъчезар


More information about the info-l mailing list