[WikiBG-Info] Wikipedia

Milena Michailova Milena.Michailova at instytutpolski.org
Tue Feb 2 10:03:32 EET 2016


Здравейте,

Пиша ви от Полския институт в София във връзка с проект, който бихме искали да осъществим в рамките на 2016 година. Подготвяме статии (термини свързани с полската история, култура, литература, знаменити полски политици, писатели, хора на изкуството и пр.), които бихме искали да въведем в Уикипедия на български език. Възможно ли е да ми посочите телефон за връзка, на който бих могла да разговарям с някой относно проекта.

С уважение,

Милена Михайлова
Програмен отдел
Полски институт в София
Ул. Веслец 12
София 1000
тел. +3592 9810907
факс +3592 9815744
www.institutpolski.org<http://www.institutpolski.org/>
Facebook<https://www.facebook.com/polski.institut.sofia>
Twitter<https://twitter.com/PLISofia>

[cid:image001.jpg at 01D15854.46EB2DD0]<http://www.wroclaw2016.pl/>

Това съобщение (включително приложенията към него) е собственост на Министерството на външните работи на Полша и може да съдържа защитена служебна информация. Ако не сте адресат на това съобщение и то е стигнало в резултат на грешка до вас, молим да уведомите своевременно подателя за това и да изтриете получената информация. Всяко неразрешено копиране, разкриване или разпространение на приложената информация е забранено

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20160202/948c8be6/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3281 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20160202/948c8be6/attachment.jpg>


More information about the info-l mailing list