[WikiBG-Info] Re: (no subject)

Спас Колев spas_kolev at frisomat.net
Thu May 14 10:29:50 EEST 2015


Вземам си бележка и отговарям. :) Не го направих, защото отговорът ми 
вероятно би изглеждал твърде
негативистичен.

Изобщо не виждам проблем в това да има една или няколко общоевропейски 
фондации:

  * Ние си постигаме нашата цел - да официализираме отношенията с
    институции; да контактуваме
    с медии и подобни от името на организация
  * Спестяваме си бюрократичния масраф

Не виждам голяма разлика дали на визитната картичка ще пише "Уикимедия 
България" или
примерно "Уикимедия Европа GLAM".


Поздрави,
Спас Колев
On 14.5.2015 г. 00:15, Luchesar V. ILIEV wrote:
> On 11/05/15 11:20, Dimitar Parvanov Dimitrov wrote:
>> Аз очаквам Лила да ни стовари нещо изненадващо и като цяло да се
>> намекне, че няма смисъл от десетки чаптъри (в Европа, намек намек...)
>> правещи едно и също в един и същ регион на света. Припокриващите се
>> структури от моите наблюдения са маркирани като ясен структурен проблем
>> на стария континент отвъд океана.
> Отговорът на това може би трябва да бъде, че има проблеми, които са
> твърде специфични за всяка страна, и не е реалистично да се очаква да
> бъдат решавани глобално. Например, ако за законодателството донякъде
> може да се действа на ниво ЕС, то взаимодействието с локални институции
> едва ли би могло да става трансгранично: не си представям Уикимедия
> Сърбия да организира сътрудничеството с някакъв университет у нас или
> обратно. Но дори при законодателството нещата не са толкова прости: не
> само че хармонизацията протича бавно, но още по-голям проблем има при
> прилагането на вече приетото законодателство на практика. Зад океана е
> добре да си припомнят какви бяха очакванията за бъдещето на Източна
> Европа в началото на 90-те и колко различна се оказа действителността.
>
> В заключение, това за припокриващите се структури може да е вярно в
> Западна Европа, но на изток обстоятелствата са много по-различни.
> Разбира се, ако настояват на своето, ОК. Но е добре може би да са
> наясно, че в такъв случай ще има доброволци като мен, които биха им
> пожелали от сърце успех -- и биха им благодарили за рибата.*
>
>> Ще има няколко гласа (WMF, WMDE, външен доклад за организацията на
>> движение Уикимедия), призоваващи всяка група да се специализира в
>> определена сфера и да я поеме за целия регион/континент. Явно ще ни е
>> трудно да намерим нашето си нещо от раз, но би било хубаво поне да
>> покажем, че имаме визия и мислим стратегически.
> Ако трябва да бъда болезнено откровен, решаването на чисто българските
> ни проблеми е дори само по себе си достатъчно предизвикателство.
>
> Самият факт, че на този имейл до момента не е отговорил нито един друг
> човек, вече може би говори доста. Според мен, на дневен ред за нас
> трябва да бъде по-скоро нормализирането на повседневната ни работа.
> Наистина, за какви дейности по региони и континенти можем да говорим,
> при положение, че има едва двама-трима човека, дето отговарят на въпроси
> в единствения ни пощенски списък. Да не говорим, че напоследък дори
> нерядко се недоволства, че нямало най-прости администратори.
>
> Не бих искал да звуча обезкуражаващо. Призивът ми е по-скоро да бъдем
> реалисти. И също честни реалисти: както между нас си, така и с другите.
>
> За мен проблем номер едно е намирането на достатъчно доброволци. Докато
> не съберем критична маса, всички останали инициативи ще бъдат просто
> добри пожелания -- в най-добрия случай "one man show" (да вземем за
> пример един от най-успешните ни проекти, сътрудничеството с ДАА, което
> се крепи основно, макар и не единствено, на работата на Спасимир).
>
> Според мен именно това трябва да бъде обяснено на чуждестранните ни
> колеги, и то без да се срамуваме. Защото очевидно имаме проблем, но
> причината не е, че не полагаме достатъчно старание в тази посока, пример
> за което бяха лекциите на Спири в Пловдивски университет.
>
> Коренът на проблема по-скоро е в днешното ни общество по принцип: в това
> какви ценности възпитаваме у младите хора, какъв пример им даваме и
> какви възможности за развитие им предоставяме. Дори само проблемите във
> висшето образование са достатъчни: всеки предприемач ще ви каже, че
> университетите у нас произвеждат неграмотни хора, а аз бих добавил също
> и мързеливи -- като тук нещата тръгват още от семейството (знаете онуй
> "учи, мама, за да не работиш", нали?). Можем ли от тези хора да очакваме
> да станат възвишени идеалисти и пламенни доброволци, отдадени на
> свободното познание? Разбира се, има и немалко хубави изключения, но тук
> не говорим за изключенията, а за средното ниво, което е решаващо.
>
> Това, което можем и трябва да направим, е да помогнем на страната си да
> се справи с този изключително важен проблем. Но е повече от очевидно, че
> решението на проблем от такъв мащаб изисква монументални усилия: от
> цялото общество и от множество институции. Българската общност на
> Уикипедия наистина би могла да бъде важен, и още повече движещ фактор в
> този процес. Но дори само това е една много, много амбициозна задача.
>
> А може би пък точно това може да е стратегическата ни визия. Поне за мен
> смисълът от това, с което сме се захванали, е именно този. Инак, който
> си е уредил или са му уредени от предните поколения нещата у дома, нека
> се занимава с регионалните и континентални проблеми.
>
> Just my two cents.
>
> Сърдечни поздрави,
> Лъчезар
> http://wik.pe/u/iliev
>
> *)
> https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
> _______________________________________________
> info-l mailing list
> info-l at wikimedia.bg
> https://lists.wikimedia.bg/mailman/listinfo/info-l

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20150514/4516f7a8/attachment-0001.html>


More information about the info-l mailing list