[WikiBG-Info] Wikipedia Андреа, моля ви помогнете ми !

Monika Kirvikova monika.kirvikova11 at gmail.com
Sat May 2 02:25:39 EEST 2015


Здравейте, асистентка съм на певицата Андреа, Дълго време поддържах и
допълвах с нови информации wikipediata й, но в един момент някой изтри
цялата ни информация и от тогава напиша ли нещо веднага изчезва. Моята
молба е да разгледате каква  е причината за това, след като аз слагам първа
най прясната и точна информация за нея...

Благодаря предварително, изпращам ви и линк на страницата й:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20150502/73c0b61c/attachment.html>


More information about the info-l mailing list