[WikiBG-Info] Re: Изтрита статия

Alexander Keremidarski salle at salle.online.bg
Sun Mar 15 18:31:10 EET 2015


Здравейте,

On 15/03/15 15:12, Geоrgi Chakarov wrote:
> Здравейте,
>  В 12:45ч., днес беше изтрита статия за Младен Чакъров
...
> Причината - неенциклопедично съдържания.  От друга страна, е споменат в няколко
> статии в Уикипедия.
> Всичко това ми се вижда доста объркано и причинено от незнанието на хората,
> които работят с материята (Алиса Селезньова).
> Моля статията да бъде възстановена.

Текстовете, които не отговарят на правилата в Уикипедия следва да бъдат
изтривани. По-конкретно описание на това какво няма място в Уикипедия има на
https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Какво_не_е_Уикипедия

Съдейки по името Ви добре е да прочетете и
https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Конфликт_на_интереси

Поздрави
Сале


More information about the info-l mailing list