[WikiBG-Info] Re: Уикипедия

vassia atanassova vassia.atanassova at gmail.com
Thu Jan 15 13:10:24 EET 2015


Здравейте, Антоанета!

Преди всичко, извинете, но от имейла ви не разбрах  коя сте, коя
организация представлявате, и даже как сте решила да се свържете персонално
с мен (или още с кои други хора?), а не публично на страницата ни за
общностни разговори. :)

Тъй като задавате въпроси, които касаят не персонално мен, а цялата уики
общност и като такива  следва да се обсъждат по единствения приемлив за нас
начин - публично, си позволявам да ви отговоря с копие и до пощенския
списък на редакторите в БГ Уикипедия. А ако нямате нещо конкретно против,
бих го копирала на страницата
https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Разговори където водим общностните
дискусии. Бихте могли да го поставите и сама, и да участвате в обсъждането,
което предполагам, че ще се оформи.

Но дори и тогава се боя, че няма да получите еднозначен отговор на въпроса
си :)

Уикипедия (не само българската ѝ версия, но и по принцип) не е формално
организирана структура и не се развива на принципа на предварителното
планиране по години. Възможно е малки групи от хора да видите да се
самоорганизират по този начинпо определени теми, но но това не е
задължителна или най-широко разпространената практика. Като цяло моделът на
допринасяне е хаотичен: всеки допринася с каквото, когато и колкото може и
иска и няма строго целеполагане и отчетност.

От друга страна, тъй като ние сме доброволци и не получаваме никаква форма
на възнаграждение за приносите си към Уикипедия, в общността ни има много
(и, честно казано, обосновани) нагласи срещу платеното редактиране по
зададени теми. Съществуват обосновани притеснения, че при редактиране срещу
заплащане Уикипедия може да попадне под определени институционални влияния
и зависимости и да загуби една от най-ценните си черти: неутралността и
безпристрастността. Възможно е на поканата ви да откликнат определени
редактори, но това няма да е свързано с поемане на никакви ангажименти на
институционално или общностно равнище.

Ще ви дам обаче пример с нещо, което в момента обсъждаме да направим като
форма на дарителство. От началото на годината имаме идея за предоставяне на
микростипендии в размер до 50 лева (и текущ бюджет от 340 лева, лично
дарение от колега уикипедианец), с които доброволците да покриват разходи
за литературни източници (книги, енциклопедии и т.н.) и разходи за път и
входни такси за посещения на музеи, галерии, библиотеки и архиви. Срещу
тези микростипендии те поемат личен ангажимент за ориентировъчен брой
подобрени или новосъздадени статии. Все още обаче тази идея е на ниво
обсъждане на регламента и не е започнала да функционира. Можете да видите
черновата тук https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Микростипендии .
Съществува общностен консенсус, че подобна форма е допустима и приложима в
нашия случай, тествано е и в други езикови версии на Уикипедия в други
страни и работи. Но първо, става дума за стипендии в достатъчно малък
размер и давани за книги и билети, а не за труд, за да не се опорочи идеята
за доброволчеството, и второ, решенията за това, кой да получи
микростипендията, се взимат с гласуване от самата активна доброволческа
общност, а не от външна на Уикипедия институция, с което не губим и
незавимостта си. И пак казвам, засега още само обсъждаме тази форма на
подпомагане, но едва след като тя започне да работи, ще знаем дали наистина
идеята е била добра или, напротив, катастрофално лоша :)

Кажеет, ако сте съгласна ще копирам имейла ви в Уикипедия:Разговори, но ще
трябва да посоча и личното ви име, организацията, която представлявате, и
имейла ви.

Поздрави,
Вася Атанасова
редактор и администратор на БГ Уикипедия


2015-01-15 11:44 GMT+02:00 Antoaneta Vasileva <a.vasileva at prioritybg.com>:

> Здравейте ,
>
> Обръщам се към вас с един въпрос :
>
> Има ли възможност да се направи целенасочено дарение на Българската
> общност на Уикипедия ?
>
> Целта на дарението е да се обновяват и пишат повече статии - примерно за
> изкуство, култура, кино и др.
>
> Има ли възможност да ни покажете плана за 2015 година и заложените в него
> дейности и ние да решим на база плана, колко голямо дарение да направим ?
>
> Благодаря Ви !
>-- 
Imagine a world in which every human being can freely share the sum of all
knowledge.
Help us make it a reality!  http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wikimedia.bg/pipermail/info-l/attachments/20150115/236377a4/attachment.html>


More information about the info-l mailing list