[WikiBG-Info] Re: некоректна информация в Уикипедия

Alexander Keremidarski salle at salle.online.bg
Thu Apr 16 16:10:21 EEST 2015


Здравейте,

On 16/04/15 14:41, bojidar.tomalevski at drugatabulgaria.org wrote:
> Здравейте отново!

Преди всичко ще ви помоля да не ми отговаряте директно на личния ми email адрес
както сте направили в случая а да пишете или до info-l at wikimedia.bg или още
по-добре на съответната Беседа в Уикипедия или в
https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Разговори

> Първо - благодаря, че свалихте своевременно невярната информация!
> Наясно съм, че мога да редактирам инфото за мен, но за съжаление нямам толкова
> време да вися пред компютъра и да дебна кой ще ме оклевети отново.

Всеки, който редактира Уикипедия го прави доброволно, по желание и по правило в
свободното си време така, че изказвания от рода на горното са меко казано обидни
спрямо доброволния труд на тези, които по един или друг начин се грижат за този
обществен проект.

> Разбирате - зает човек съм. 

Не знам дали разбирате, че не сте единственият зает човек. Не го казвам за да ви
обидя а защото редовно се налага да обясняваме, че Уикипедия не е работно място
в смисъл на платен труд, не е формална организация по смисъла на който и да е
закон в България а и не само в България. Уикипедия е обществен проект, в който
всеки е добре дошъл или група от хора, която дори няма някакви общи за всички
идеи или дори ако предпочитате сбирщина от кол и въже както казва българският
народ т.е. всякакви хора, които вършат по нещо когато и както намерят за добре.

Ако някой е намерил време и желание да напише нещо неприятно за вас а вие сте
намерили време и желание да го прочетете и да напишете email до
info-l at wikimedia.bg то имате време и да пишете директно в Уикипедия включитело и
на беседата на съответната страница т.е.
https://bg.wikipedia.org/wiki/Беседа:Божидар_Томалевски което всъщност би било и
най-добрият вариант.

> Като публична личност, на мен ми вредят изключително много
> подобни медийни атаки и е съвсем нормално да съдя доста от въпросните медии. А
> като информационен носител, вашият сайт също носи отговорност за
> разпространението на лъжи и внушения (защото едва ли има отделен и специален
> закон само за Уикипедия).

„Нашият сайт“ е именно такъв - наш. т.е. на всички т.е. колкото е „мой“ толкова
е и „ваш“. „Всички“ в случая включва всеки един човек по света, който има достъп
до Интернет. Юридически сайтовете на Уикипедия са под контрола на Фондация
Уикимедия, която е нестопанска организация базирана в САЩ. Доколко това има
някакво значение нямам представа, а и не ме интересува.

> Надявам се, че има начин да "заключите" моята страничка за външна редакция.

Страниците могат да бъдат „заключвани“, но това е чисто техническа мярка, която
по правило се прилага само временно при това съдържанието към момента на
заключването може да бъде произволно независимо дали се харесва на някого или не
в това число и на вас.

> В противен случай, ако отново се появи подобен пасаж за мен, ще съм принуден да
> взема съответните законови мерки. Защото, съгласете се, че не е нормално да
> кажеш "ами взех инфото от другаде", при положение че си съучастник в неговото
> разпространение и в поддържането на лъжовен мит.

Не мога да се съглася, че ако напиша някъде публично място нещо от рода на „Във
вчерашния брой в. X брой Y, страница Z пише, че ...“ това ме прави съучастник в
каквото и да било.

Мога обаче да приема думите ви като опит за правна заплаха доколкото сте ги
изпратили лично и само на мен.

> Ще очаквам вашия отговор!

Нямате основание да очаквате отговор. Това е личен email както казах по-горе и
дали изобщо ще го погледна е въпрос на шанс а дали ще отговоря е въпрос на време
и желание.

Много повече шансове има да получите отговор на пощенския списък
info-l at wikimedia.bg, който се чете от няколко човека и още повече - многократно
повече - на страниците на Уикипедия.

Доколкото си изпих следобедното кафе а също като вас съм зает човек не
разчитайте на повече отговори от мен.

Поздрави и лек ден

Сале

P.S. истинското ми име е Александър Керемидарски, но е прекалено дълго за
неформално общуване.


More information about the info-l mailing list